Cilj svake sadane (duhovne prakse) je da probudi kosmičku svest. Kundalini je svest koja spava kao zmija zamotana u spiralu u tački na dnu kičme, na mestu gde se nalazi otvor za centralni energetski kanal – sushumna nadi. Kada probudimo kundalini energiju ona se penje uz sushumna nadi kanal, preko nivoa svesti koje su predstavljene kroz sedam čakri, ili energetskih centara.

Uspon kundalini energije ka kosmičkoj svesti predstavlja našu evoluciju od nivoa kada smo opterećeni samim sobom do nivoa kada ostvarujemo viši nivo svesti. Da bi kundalini počela svoj uspon, jogi mora da zna kako da pranu, životnu silu, kanališe takođe na gore. Gde postoji život, postoji prana. Na Sanskritu “Pra” znači pokret a “Na” znači uvek. Prana je kao elektricitet, u smislu postoji u realnom svetu i u divljini u neočekivanim oblicima. Nikada ne znamo gde će udariti grom. Ali ako kretanje elektirciteta ograničimo na žicu onda ga možemo kontrolisati i predvideti. Struju onda možemo prenositi iz tačke A do tačke B. Jedina razlika između struje koja može da udari bilo gde i struje koja teče kroz žicu je u tome što ovu drugu možemo koristiti da upalimo svetlo.

Nadi je termin na Sanskritu koji označava “žice” koje prenose pranu kroz telo. Razlika između prane koja teče nasumično kroz telo i one koja protiče kroz nadije je u tome sto ova druga osvetljuje. Dok god smo živi mi smo provodioci prane, samo naše žice mogu biti iskrivljene ili pokidane. Joga vežbe koje su opisane u drugom delu knjige – pranayama (kontrolisanje životne sile), asana (vežbanje položaja), vinyasa krama (izvodjenje asana položaja u sekvencama) i kriya (čišćenja) – su smišljene da nam pomognu da pročistimo svoje nadije tako da prana može slobodno da protiče i da naučimo kako da je upravljamo ka prosvetljenju.

Ove joga vežbe zahtevaju svesno, kontrolisano disanje. Disanje je jedan od najosnovnijih alata jednog jogija, ali kontrola disanja nije krajnji cilj. Disanje je alat kojim učimo da radimo sa pranom. Kontola disanja omogućava nam da osećamo pranu i da je usmeravamo ka gore, kroz svih sedam čakri, sa ciljem da se izdignemo iznad tela i uma i dostignemo stanje transcedentalne svesti. Osetite krv kako pulsira. Osetite električni naboj koji pulsira kroz nervni sistem. Osetite pranu kako pulsira u suptilnom telu – i znajte da ste vi ta pulsacija koja je izvan tela i uma, Atman – “JA SAM”.